Започнахме изграждането на поливна система на територията на Икономическа зона София-Божурище. Поливната система обхваща озеленените площи на кръговите движения, както и уличното озеленяване. Поливната инсталация ще се захранва от резервоар за събиране на дъждовна вода, като необходимите дебит и налягане ще се осигурят от потопяема помпа Lowara (Ловара). Поливната система е проектирана с компоненти на Hunter Ind. USA. Планирано е монтажните работи да завършат за период от 20 дни.

Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД